ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ


Έργα το 2015

      1ο Έργο: «Υπάρχει ελπίδα» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . διαστάσεων 50 x 60

Υπάρχει ελπίδα - Κύριε, σωσον με

      «...βλεπων δε τον άνεμον ισχυρόν εφοβήθη και αρξάμενος καταποντίζεσθαι έκραξεν λέγων:
            "Κύριε, σωσον με"...» (Ματθαίος 14:30)
      2ο Έργο: «Της Γραμμένης Οξιάς οι ομορφιές» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . διαστάσεων 60 x 70

Της Γραμμένης Οξιάς οι ομορφιές

Ο πίνακας αυτός προσφέρθηκε στον Σύλλογο Γραμμενιοξυωτών Ναυπακτίας.
Σε ένα χωριό που βρίσκεται σε 1200 μ. υψόμετρο στην όμορφη ορεινή Ναυπακτία και λέγεται Γραμμένη Οξυά. Στο χωριό αυτό κυρίαρχο δένδρο είναι οι οξιές. Δεν αριθμεί πάνω από 50 κατοίκους και είναι η καταγωγή του παππού μου, Φώτη Κανέλλου. Πήγα για πρώτη φορά πριν 3 χρόνια και γνώρισα άγνωστους συγγενείς και υπέροχους ανθρώπους...

      3ο Έργο: «Ο καυτός μήνας Αύγουστος» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . διαστάσεων 50 x 60

Ο καυτός μήνας Αύγουστος

      4ο Έργο: «Το δάσος με τις οξιές -Α» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . διαστάσεων 50 x 70

Το δάσος με τις οξιές -Α

      5ο Έργο: «Το δάσος με τις οξιές -Β» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . διαστάσεων 50 x 60

Το δάσος με τις οξιές -Β

      6ο Έργο: «Το νεροπρίονο» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . διαστάσεων 50 x 70

Το νεροπρίονοtasiopoulos@lastros.net
tasiopoulos@lastros.net